15 październik 2021

Komunikat - Biuro Zawodów

275
Komunikat dotyczący Biura Zawodów:
1. Biuro zawodów jest czynne w sobotę (16 października 2021 r.) w godzinach 17-20 oraz w dniu zawodów (17 października 2021 r.) w godzinach 8-10. Biuro zawodów mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego przy ulicy Małachowskiego 1 (wejście od ul. Teatralnej).
2. Do Biura zawodów wstęp mają wyłącznie zawodnicy.
3. Wchodząc do Biura zawodów należy sprawdzić swój numer startowy, zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego punkcie, a następnie - zachowując odpowiednią odległość - ustawić się przy odpowiednim stanowisku w celu odebrania pakietu startowego/zapisania się na bieg.
4. Przy jednym stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
5. W przypadku odebrania pakietu za inną osobę należy okazać stosowne upoważnienie na piśmie.
6. Po wybraniu rozmiaru pamiątkowej koszulki, nie ma możliwości późniejszej zmiany.
7. Klasyfikacja rodzinna i grupowa podlega weryfikacji w Biurze zawodów.
8. W Biurze zawodów znajdują się szatnie wraz z prysznicami.
9. W Biurze zawodów nie ma depozytu.
10. Każdy z zawodników po ukończeniu biegu zobowiązuje się do oddania „chipa” – na mecie zostaną ustawione odpowiednie pojemniki.
11. Osoby nie stosujące się do rygorów sanitarnych lub nie przestrzegające poleceń obsługi (przede wszystkim nie posiadające maseczki) mogą zostać nieobsłużone w biurze zawodów.

Partnerzy i Sponsorzy