16 październik 2020

Komunikat organizacyjny nr 4

89

Komunikat dotyczący Biura Zawodów:

Biuro zawodów mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego przy ulicy Małachowskiego 1 (wejście od ul. Teatralnej)


1. Biuro zawodów jest czynne w sobotę (17 października 2020 r.) w godzinach 18.00-20.00 oraz w dniu zawodów (18 października 2020 r.) w godzinach 8.00-10.00
2. Do Biura zawodów wstęp mają wyłącznie zawodnicy.
3. Wchodząc do Biura zawodów należy sprawdzić swój numer startowy, zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego punkcie, a następnie - zachowując odpowiednią odległość - ustawić się przy odpowiednim stanowisku w celu odebrania pakietu startowego/zapisania się na bieg.
4. Przy jednym stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
5. W przypadku odebrania pakietu za inną osobę należy okazać stosowne upoważnienie na piśmie.
6. Po wybraniu rozmiaru pamiątkowej koszulki, nie ma możliwości późniejszej zmiany.
7. Uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów możliwe jest wyłącznie odliczoną kwotą (40 zł).
8. Klasyfikacja rodzinna i grupowa podlega weryfikacji w Biurze zawodów.
9. Każdy z zawodników po ukończeniu biegu zobowiązuje się do oddania „chipa” – na mecie zostaną ustawione odpowiednie pojemniki.
10. Osoby nie stosujące się do rygorów sanitarnych lub nie przestrzegające poleceń obsługi (przede wszystkim nie posiadające maseczki) mogą zostać nieobsłużone w biurze zawodów.
Uwaga!
Jeżeli ktoś dokonał przelewu za start, a na liście startowej jest "Nieopłacone" - proszę się nie martwić. Po zablokowaniu systemu nie możemy wprowadzać wpłat, bo są już przydzielane numery startowe. W biurze zawodów będziemy mieć listę z wpłatami. Dla ułatwienia i przyspieszenia można mieć z sobą dowód wpłaty.

Partnerzy i Sponsorzy